Preskočiť na obsah

Voľby do NR SR 2023

Zverejnené
13. júna 2023
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h. do 22.00 h.

Kontaktná osoba pre voľby do NR SR 2023: Mgr. Miroslava Smoleňáková

Kontakty: 034/ 654 2911, podatelna@obecsmrdaky.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov: podatelna@obecsmrdaky.sk

Okrsková volebná komisia:

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí  politická strana v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@obecsmrdaky.sk

https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Prílohy