Preskočiť na obsah

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – cieľe

Cieľ 1:

Vytvoriť podmienky pre zhodnotenie súčasnej základne rekreácie a cestovného ruchu v obci a dobudovať a skvalitniť rekreačné a športové vybavenie a informačný systém.  

ZámerNositeľZdroje financovaniaPrepojeniena národné progr.dokumentyČas realizáciepotrebné fin.zdrojeSpolupráca, partnerstvá
Propagácia a informačný systémObecMikroregiónPodnikateliaRozpočet obceERDR-Európsky fond regionálneho rozvojaNárodný rozvojový plánNárodný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a službyPriorita 2:Rozvoj CRRealizácia  na základe špecifikácie nositeľa zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.Obce mikroregiónu
Vybudovanie Informačného strediska a penziónuObecPodnikateliaRozpočet obceERDR-Európsky fond regionálneho rozvojaNárodný rozvojový plánNárodný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a službyPriorita 2:Rozvoj CRRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.Podnikatelia
Dobudovanie športového areáluObecPodnikateliaRozpočet obceERDR-Európsky fond regionálneho rozvojaNárodný rozvojový plánNárodný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a službyPriorita 2:Rozvoj CRRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.Podnikatelia
Vybudovanie verejného kúpaliska (Krytá hala) ObecPodnikateliaERDR-Európsky fond regionálneho rozvojaNárodný rozvojový plánÚverové zdrojeNárodný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a službyPriorita 2:Rozvoj CRRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.Podnikatelia

Cieľ 2:

V nadväznosti na rozvoj  v regióne vytvoriť podmienky pre rozvoj bývania v zdravom životnom prostredí s príslušnou občianskou vybavenosťou.

ZámerNositeľZdroje financovaniaPrepojeniena národné progr.dokumentyČas realizáciepotrebné fin.zdrojeSpolupráca, partnerstvá
Výstavba rodinných domov –Technická infraštruktúraObecVlastníci pozemkovERDF- Európsky fond regionálneho rozvojaMVaRR SRNárodný rozvojový plán (sektorový operačný program Základná infraštruktúraRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.ObecVlastníci pozemkov
Výstavba malometrážnych a sociálnych bytovObecRozpočet obceBudúci nájomníciŠtátny fond rozvoja bývaniaRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu.ObecBudúci nájomníci

Cieľ 3:

Vytvoriť podmienky pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizovať aktivity zvyšujúcu domácu zamestnanosť.

ZámerNositeľZdroje financovaniaPrepojeniena národné progr.dokumentyČas realizáciepotrebné fin.zdrojeSpolupráca, partnerstvá
Vytvorenie zóny pre miestnu výrobu, výrobné služby a technické službyPoľnohospodárske družstvo KoválovPodnikateliaVlastníci pozemkovObecSlovenská záručná a rozvojová bankaERDR-Európsky fond regionálneho rozvojaNárodný rozvojový plánNárodný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a službyPriorita 1:Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím domáceho rastového potenciáluRealizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.Finančné zdroje podľa projektu priemyselnej zóny.PodnikateliaVlastníci pozemkovPooľnohospodárske družstvo Koválov