Preskočiť na obsah

Kultúrne pamiatky

Kostol svätého Martina z Tour

Kostol bol v minulosti dominantnou stavbou Smrdák. Prečkal dlhé desaťročia i stáročia. Monografia nitrianskej župy o ňom uvádza, že je veľmi starý, ale čas jeho postavenia nie je známy.

V roku 1900 bol kostol obnovený a bola tiež nadstavená veža. V roku 1928 bola vykonaná veľká oprava kostola a bol vymenený starý oltár za nový. Tento zhotovil Ferdinand Prinoth Bildhauer z Gródenu v Tirolsku. V roku 1929 bol postavený pomník padlých z 1. svetovej vojny. V roku 1938 boli vysadené lipy. V roku 1939 sa zriadil park okolo kostola a ohrada.

Organ

Ide o vzácny exemplár, vyhotovený majstrom Martinom Šaškom v roku 1862. Organ je odborníkmi hodnotený ako pekný a zvučný pozitív. Má nasledovnú dispozíciu: Principál štvorstupňový s nahradeným prospektom (1920). Druhá oktáva dvojstopová, najväčšia píšťala vydáva o oktávu vyšší tón. Tretia mixtúra trojradová, najväčšia píšťala 1 1 stopy.

Štvrtý kamzičí roh je štvorstopový. Piaty kryt je drevený, osem stopový. Salicionál je osem stopový, má prívesný pedál, klávesnica má rozsah veľké až malé C, k organu pripojená v roku 1897 bez vlastných registrov.

Zvony

V súčasnosti je kostolná veža osadená dvomi zvonmi. Veľký zvon „Mária“ má po vonkajšom obvode nápis „Nech chvála tvoja neustáva z úst ľudí, Mária“, z milodarov veriacich Smrdáckých som povstal v roku 1923.

Malý zvon „Martin“ má takýto text po vonkajšom obvode: „Mňa ešte len katechumen, mňa týmto rúchom odieľ, Z milodarov veriacich Smrdáckých som povstal v roku 1923“.

Oba zvony, bohato zdobené ornamentami na vonkajšej strane v dolnej i hornej časti uliali bratia Fischerovci z Trnavy.

Príkostolný cintorín

Pravdepodobne existoval a bol založený pri výstavbe kostola po roku 1680. Na mieste terajšieho cintorína severne nad kostolom sa začalo pochovávať medzi rokmi 1828 až 1830. Je možné, že jedným z dôvodov preloženia boli snahy šľachtica Jozefa Vietorisa založiť kúpele a s tým súvisiaci rast obce. Existenciu pohrebiska okolo kostola dokázali nálezy hrobov pri výstavbe oplotenia kostola zo strany od cesty. Cintorín bol i v minulosti ohradený, aby sa predišlo zneucteniu, napríklad pasením dobytka.

Súsošie Svätej Trojice

„Na večnú slávu a pamiatku dali zhotoviť a financovali sochu Svätej Trojice Matias Kuba a jeho manželka Mária, miestni cirkevníci, v roku 1927“. Zo zápisníka výborových zasadnutí obce Smrdáky zo dňa 24. augusta 1928 sa dozvedáme, že výbor sa uzniesol na darovaní pozemku pre súsošie Svätej Trojice vo výmere 1,5 siahy.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého

Do dnešných čias zachovaná sakrálna stavba, nachádzajúca sa severne nad obcou, bola postavená v roku 1831 na novozaloženom cintoríne. V priebehu histórie nie je jedinou kaplnkou tohto mena v Smrdákoch. Kaplnky sv. Jána nepomuckého v Smrdákoch boli najmenej tri, vrátane terajšej. Tie predošlé, o ktorých vieme kde boli postavené, už neexistujú. Mohli byť postavené mimo obec v blízkosti kostola, veľmi pravdepodobne po pravej strane Drínovského potoka, v jeho tesnej blízkosti.

V auguste 1990 vypracovala PhDr. Ingrid Gajdošová z Krajského ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, stredisko Trenčín pamiatkový zámer na reštaurovanie oltára sv. Jána Nepomuckého v kaplnke rovnakého mena v Smrdákoch: Oltár predstavuje barokový typ oltárna drevená architektúra pochádza z prvej polovice 18. storočia s pôvodnými plastikami v štítovom nástavci a novšou plastikou sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. Okrem plastiky sv Jána Nepomuckého v nike v kanonickom rúchu a barete na retábulu oltára je vpravo plastika sv. Jána Krstiteľa a vľavo sv. Jozefa, ďalej plastika sv.  Barbory. Táto je poškodená, umiestnená vpravo: predstavuje postavu kľačiacu na ľavom kolene, v pohybe natočenom doprava. Ďalšou je plastika sv. Kataríny Alexandrijskej, znázorňujúca kľačiacu postavu na oboch nohách, s ľavou rukou v patetickom geste na hrudi, umiestnená vľavo. Reliéf Panny Márie, na ktorom je zobrazená ako prostovlasá bosá dievčina kľačiaca na oblaku, je v štítovom nástavci s dvomi anjelskými hlavičkami. Uvedené plastiky sú zhotovené z dreva, polychrómované, čiastočne pozlátené.

Súsošie svätého Floriána, Vendelína a Rozálie

Súsošie je situované na námestí Smrdák, v minulosti nazývanom „štácia“. Samotné súsošie má trojuholníkový pôdorys a svätí sú obrátení tvárou do troch rôznych smerov. Súsošie pôvodne nestálo na tomto mieste, ale bolo sem preložené v súvislosti s výstavbou a úpravou cesty v roku 1956. Rok vzniku nepoznáme, v cirkevných záznamoch sa uvádza, že v roku 1887 už existovalo.