Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Ferdinand Antálek

Poslanec

Ing. Ondrej Bederka

Poslanec

Bc. Ľubomír Janík

Poslanec

Igor Denkóci

Poslanec

Viera Ježová

Poslankyňa

Ing. Stanislav Perička

Poslanec

Mgr. Miroslava Poláková

Poslankyňa

Zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor samosprávnej obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi samosprávnej obce.

Obec Smrdáky má obecné zastupiteľstvo, na úrovni kraja je zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi. Poslanci rozhodujú v obecnom zastupiteľstve hlasovaním.