Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Kraj

Trnavský

Okres

Senica

Nadmorská výška

241 m n. m.

Rozloha

4,72 km?

Obyvateľov


603 (k 31. 12. 2004)

ŠÚJ

504831

EČV

SE

PSČ

906 03

Smrdáky sú obec na Slovensku v okrese Senica.

Poloha

Obec leží na západnom Slovensku v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát, v nadmorskej výške 241 m n. m., v doline otvorenej na juh, ktorú na severozápade i severovýchode lemujú pahorky s ovocnými sadmi. Od okresného mesta Senica je obec vzdialená 7 km a od hlavného mesta Bratislavy asi 80 km.

Dejiny

História obce je nerozlučne spätá s liečivými prameňmi nachádzajúcimi sa na jej území, ktoré ju urobili všeobecne známou, nielen na území Slovenska. Vznik názvu Smrdáky je zaujímavý. Podľa historických dokumentov sa osada kedysi volala po slovensky Nová Ves (Villa Nova). Terajšie meno dostala od zapáchajúcich minerálnych prameňov. Keď sa roľníci z príležitosti výročia jarmokov schádzali v susedných mestách, tých, čo prišli z Novej Vsi prezývali „Smrdáci“. Toto meno sa potom tak vžilo, že nahradilo predošlé meno osady.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours z roku 1680 a kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1831.

Kúpele

Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch postavil majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Jozef Vietoris, v rokoch l832-33. K tomuto obdobiu sa datujú aj novodobé dejiny kúpeľov. Neskôr, v roku 1839 tiež zásluhou majiteľa J. Vietorisa, bola postavená impozantná budova kaštieľa pre jeho rodinu a vzácnych hostí. Po niekoľkých prestavbách slúži dodnes. Svojim klasicistickým portálom sa stal kaštieľ symbolom kúpeľov.

Jozef Vietoris sa staral aj o vybudovanie príjemného kúpeľného prostredia. Odvodnením močiara získal priestor pre park, do ktorého vysádzal vzácne dreviny. Kúpeľný park má dnes rozlohu 16 ha a je obľúbeným oddychovým miestom kúpeľných hostí.

Liečenie chorôb

Ich špecializáciou je predovšetkým liečba kožných ochorení v kombinácii s chorobami pohybového aparátu s využitím jedinečného prírodného bohatstva – sírovodíkovej minerálnej vody a sírneho bahna.

Osobitné postavenie a význam medzi slovenskými kúpeľmi dáva Smrdákom ich chloridovo-hydrouhličitanová, vápenatá, sírna, hypotonická liečivá minerálna voda. Jej najúčinnejšou zložkou je aktívna dvojmocná síra, obsiahnutá vo vode vo forme voľného a viazaného sírovodíka. Práve pre mimoriadne vysoký obsah sírovodíka (vyše 400 mg v litri) sa minerálna voda v Smrdákoch považuje za najkoncentrovanejšiu sírnu vodu na území Slovenska a strednej Európy. Z balneologického hľadiska má význam aj výskyt liečivého sírneho bahna, vyznačujúceho sa jemnou štruktúrou a bohatou presýtenosťou sírnou minerálnou vodou.

Základné  údaje o obci

Obec Smrdáky leží na úpätí Bielych Karpát, 7 km severozápadne od Senice. Názov Smrdáky je odvodený od silne zapáchajúcej minerálnej vody a sírneho liečivého bahna. Neobyčajne vysoký obsah zaraďuje smrdácku minerálnu vodu medzi najkoncentrovanejšie sírne vody v Európe. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1436 na darovacej listine kráľa Maximiliána. Osobité postavenie obci dávajú Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Povesť o vzniku kúpeľov hovorí, že minerálne pramene objavil kedysi dávno pastier, ktorý si kúpaním v neobvykle páchnucej vode vyhojil svoje boľavé nohy. Až v rokoch 1832 – 1833 postavil šľachtic Jozef Vierotis kaštieľ a kúpeľnú budovu, ktoré boli základom kúpeľníctva v obci. Obec je členom Vínnej cesty Záhorie. Ubytovacie služby poskytujú kúpele a niektoré osoby, stravovanie je možné v kúpeľných súkromných zariadeniach z historických pamiatok v obci stojí za zmienku barokový oltár a sochy v kaplnke sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 18. storočia, kostol sv. Martina a empírová budova liečebného domu Mier v kúpeľoch. V obci je vybudované kultúrno-rehabilitačné zariadenie s telocvičňou, fitness, saunou a masážami, ktoré slúži občanom, školám, športovcom, návštevníkom i pacientom. Sú tu športové ihriská na futbal, volejbal a tenis. V kúpeľoch sa pre pacientov, návštevníkov i obyvateľov obce usporadúvajú kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty, filmové predstavenia, spoločenské večierky, promenádne koncerty, odborné prednášky, výlety po okolitých kultúrnych a historických pamiatkach a prechádzky k Hošteckej studničke známej ako studnička lásky v neďalekom lese. Obcou prechádza i značená cyklistická trasa. Svoje služby v obci poskytujú predajňa kvetín a darčekov, kaderníctvo, pedikúra a kozmetika, predajňa domácich potrieb, denný bar Saddlers Pub, lahôdky, pohostinstvo Furmanský dvor, autoservis, zámočníctvo.

Prírodné pomery a poloha obce

Smrdáky ležia uprostred pahorkatinného kraja na úpätí výbežkov Bielych Karpát, v dolinke otvorenej na juh, ktorú na severozápade i severovýchode lemujú pahorky s ovocnými sadmi. Od okresného mesta Senica je obec vzdialená 7 km. Oblasť Smrdák patrí do teplej oblasti, do mierne vlhkého okrsku s miernou zimou. Leto je tu teplé s veľkou premenlivosťou vlhkosti vzduchu a so striedaním kratších zrážkových a dlhších suchých období. Priemerná ročná teplota vzduchu v tejto oblasti je 9,2 0C s absolútnym teplotným maximom 38,4 0C a minimom –29,9 0C.

Priemerný počet tropických dní je 10,7 (T- max. nad 30,0 0C), letných dní 57,9 (T-max. 25,0 0C, mrazových dní 105,5 (T-min. pod 0 0C), ľadových dní 26,6 (T-max. pod 0 0C). Priemerný ročný úrhn zrážok obnáša 710 mm s najvyšším úhrnom zrážok v mesiacoch júl, august. Tlak vzduchu v tejto oblasti je v priemere 743,5 torr. (t. j. 98 % tlaku pri hladine mora a zemepisnej šírke, t. j. 991,1 HPc). Pre Smrdáky, ako aj pre Záhorie, je charakteristický častý výskyt vetrov z Malých Karpát, najčastejšie vetrov severozápadných a juhovýchodných. Silný vietor býva tu pomerne častý až 20 % dní do roka, najmä v marci. Pomerne častý je však aj výskyt bezvetria.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 241 m nad morom, v chotári výšky dosahujú 216 – 367 m nad morom.