Preskočiť na obsah

VZN o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2024