Preskočiť na obsah

VZN č. 202203 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠK a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu v MŠ, ZŠ