Preskočiť na obsah

VZN č. 202202 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady