Preskočiť na obsah

VZN č. 202102 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce