Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201904 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Smrdáky