Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady