Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smrdáky pre 2. polrok 2023

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2023 − 23. mája 2023
Kategória

Prílohy