Ochrana lesov pred požiarmi

24.3.2023 zverejnil/a smrdaky_admin.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V SENICI

vydáva usmernenie na Ochranu lesov pred požiarmi v roku 2023