Preskočiť na obsah

VZN č. 202101 o miestnych daniach na území obce Smrdáky