Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 202002 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce