Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 202001 o miestnych daniach na území obce Smrdáky