Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201905 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Smrdáky