Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201902 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce