Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201901 o miestnych daniach na území obce Smrdáky