Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 201803 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky.