Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smrdáky