Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 052015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smrdáky