Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 042016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Smrdáky