Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 032016 o miestnom poplatku za komumálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky