Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 032012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady