Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 032011 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky