Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012018 o miestnych daniach na území obce Smrdáky