Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012017 o miestnych daniach na území obce Smrdáky