Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komumálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky