Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností