Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 012011 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Smrdáky