Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – SA Smrdáky, VN215-455, kabelizácia VNK