Preskočiť na obsah

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady