Preskočiť na obsah

Dodatok č1 k VZN 062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi