Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022

Zverejnené
18. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. apríla 2023 − 17. mája 2023
Kategória

Prílohy