Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu

Zverejnené 10.5.2024.

Kategória

Zber nebezpečného odpadu od rodinných domov sa uskutoční  v utorok 14.05.2024. od 7:00 hod.

Do nebezpečných odpadov sa môžu dávať:

200126 – Motorové oleje – v uzatvorených nádobách

200121 – Žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti

200105 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  

200127 – lepidlá, farby, tlačiarenské farby, živice obsahujúce nebezpečné látky

200133 – Batérie, akumulátory

200123,  200135 – Elektro odpady – chladničky, pračky, mikrovlnky, rádiá, videá a iné spotrebiče

200113 – 200119 – rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy