Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu

Zverejnené 18.4.2023.

Oblasť
Nebezpečný odpad
Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Zber nebezpečného odpadu sa uskutoční 15.05.2023 od rodinných domov.

Do N odpadov sa môže dávať:

200126 – Motorové oleje – v uzatvorených nádobách

200121 – Žiarivky a iné odpady s obsahom ortuti

200105 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok  

200127 – lepidlá, farby, tlačiarenské farby, živice obsahujúce nebezpečné látky

200133 – Batérie, akumulátory

200123,  200135 – Elektroodpady – chladničky, pračky, mikrovlnky,

Nebezpečný odpad
Apríl
Máj
15

Ako správne separovať?

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patria rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.